serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Szybka diagnostyka usterki

REPERATOR – Naprawy bieżące

Naprawy bieżące polegają na jak najszybszej diagnostyce usterki, przedstawieniu wyceny a następnie po jej akceptacji, niezwłocznej naprawy i zwrot urządzenia. Naprawa ogranicza się jedynie do usunięcia zgłoszonej/zdiagnozowanej usterki, lecz mimo to klient zostanie poinformowany o innych wadach/uszkodzeniach jakie występują ale na tą chwilę nie mają większego  znaczenia. Uwagi te są odnotowywane w bazie serwisu aby móc je przywołać podczas np. przeglądu rocznego i usunąć (jeżeli jeszcze występują).

Każdorazowo: badanie w eksploatacji PN-EN 60974-4.

Po każdej ingerencji we wnętrze urządzenia, w szczególności po przeprowadzeniu naprawy głównych elementów urządzenia takich jak blok mocy, mostki prostownicze, transformatory, układy zabezpieczenia, czy drobniejsze jak wymiana pompy, wentylatora, stycznika, dokonywane są badania w eksploatacji zgodnie z normą PN-EN 60974-4 (Pomiary).

Jest to dodatkowy bonus dla klienta, który uzyskuje zaświadczenie o bezpieczeństwie eksploatacji urządzenia. Tego wymagają przepisy ale mało kto je w praktyce realizuje…

Dodatkową usługą może być wykonanie kalibracji/walidacji urządzenia wg PN-EN-IEC 60974-14:

Więcej informacji znajduje się na stronie: Walidacja

Comments are closed.