serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Szybka diagnostyka usterki

REPERATOR – Naprawy bieżące

Naprawy bieżące zmierzają do na jak najszybszej diagnostyki i zlokalizowania przyczyny oraz usunięcia usterki. Po przedstawieniu wyceny i po jej akceptacji, niezwłoczne dokonujemy naprawy i zwracamy urządzenie. Naprawa ogranicza się jedynie do usunięcia zgłoszonej/zdiagnozowanej usterki, lecz mimo to klient zostanie poinformowany o innych wadach/uszkodzeniach które stwierdzono ale na tą chwilę nie mają większego znaczenia i nie wpływają na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. Uwagi te jednak są odnotowywane aby móc je przywołać podczas kolejnej wizyty urządzenia w serwisie np. podczas przeglądu rocznego i je usunąć, jeżeli jeszcze występują.

Każdorazowo: badanie w eksploatacji PN-EN 60974-4.

Po każdej ingerencji we wnętrze urządzenia, w szczególności po przeprowadzeniu naprawy głównych elementów urządzenia takich jak blok mocy, mostki prostownicze, transformatory, układy zabezpieczenia, czy drobniejszej jak wymiana przewodu/wtyczki zasilającej, pompy, wentylatora, stycznika, przeprowadzane są badania w eksploatacji zgodnie z normą PN-EN 60974-4 (Pomiary).

Jest to obowiązkowe a jednocześnie dodatkowy bonus dla klienta, który uzyskuje zaświadczenie o bezpieczeństwie eksploatacji urządzenia. Tego wymagają przepisy ale mało kto je w praktyce realizuje…

Dodatkową usługą może być wykonanie kalibracji/walidacji urządzenia wg PN-EN-IEC 60974-14:

Więcej informacji znajduje się na stronie: Walidacja

Comments are closed.