serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

REPERATOR – Przeglądy bieżące

Są to z reguły tzw.  przeglądy kwartalne, które przeprowadzamy z kilku powodów:

 • wówczas gdy urządzenia pracują w skrajnie trudnych warunkach (duże zapylenie, opiłki ze szlifowania i obróbki materiałów) i nierozsądnym było by czekanie całego roku do przeglądu rocznego,
 • chcąc zapobiec awariom np. na placach budowy, montażu na zakładach energetycznych, sieciach gazowych itp. gdzie urządzenia są narażone na działanie szkodliwych warunków otoczenia (wyziewy chemiczne, opary olejowe) czy atmosferycznych (wilgoć, mróz),
 • przed lub po zimie aby zabezpieczyć np. układ chłodzenia przed zamarzaniem,
 • wykonuje się także te przeglądy po skończonych projektach aby „odświeżyć” urządzenie.

Kolejną zaletą takiegoż przeglądu jest przygotowanie urządzenia pod konkretne zlecenie. Można go wykonać przed zbliżającą się datą rozpoczęcia kontraktu, tak aby zapoznać się ze stanem faktycznym urządzeń.

Do wykonanej usługi obowiązkowo wykonywane są pomiary ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą PN-EN 60974-4 i opcjonalnie można wykonać kalibrację/walidację urządzenia zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 (dawniej: PN-EN 50504).

Pozwoli to zaoszczędzić dodatkowych kosztów związanymi z postojem, wadliwymi spoinami itd.

Po takowym przeglądzie mamy pewność co do sprawności urządzenia i gwarancję że jego badania nie będą podważone przez jakąkolwiek kontrolę czy audyt. Po trzecie, jest to też mocniejsza pozycja przetargowa w konkursie ofert, posiadając aktualne badania i dopuszczenia jesteśmy na lepszej pozycji wyjściowej. Zakres przeglądu bieżącego:

Podajnik:

 • rozebranie/poskładanie obudowy,
 • przedmuchanie wnętrza,
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza i zespołu podającego,
 • diagnostyka wyeksploatowania elementów mechanicznych zespołu podającego – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu,
 • kontrola połączeń mechaniczno-prądowych,
 • kontrola układu podawania drutu,
 • kontrola układu podawania gazu osłonowego,
 • czyszczenie sitka zaworu elekromagnetycznego,

Źródło:

 • rozebranie/poskładanie obudowy,
 • ewentualny demontaż/montaż wentylatorów celem dokładnego wydmuchania bloku mocy, usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia optymalnego obiegu powietrza,
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza,
 • kontrola układów zabezpieczeń termicznych,
 • inspekcję połączeń prądowych i elektronicznych (gniazda prądowe, przewody i szyny prądowe) – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu,
 • kontrolę poprawności zadawania oraz stabilności parametrów spawalniczych w trybie obciążenia prądem znamionowym,
 • inspekcja przewodu pośredniego podajnik/źródło,
 • reset i optymalizacja oprogramowania (jeżeli dostępne),

Chłodnica:

 • rozebranie/poskładanie obudowy,
 • przedmuchanie wnętrza,
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza,
 • czyszczenie promiennika/chłodnicy,
 • czyszczenie wentylatorów,
 • wymiana płynu (indywidualna ilość do każdej maszyny, nie zawarty w cenie przeglądu),
 • kontrola szczelności – poprawności działania układu chłodzenia,
 • kontrola czujnika ciśnienia/przepływu cieczy/powietrza.

Comments are closed.