serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Szkolenie-Sonel-PAT-806-11.12

Certyfikat Sonel

Bardzo często klient otrzymuje protokół z przeglądu urządzenia spawalniczego z podaną normą PN-EN 60974-4, na którą powołuje się serwis przeprowadzający pomiary i inspekcję powierzonego urządzenia. Należy jednak mieć świadomość co ta norma mówi i jakie obowiązki nakłada na osoby wykonujące badania i inspekcje urządzeń spawalniczych.  To technik serwisu który zwraca po badaniach klientowi urządzenie, bierze na siebie odpowiedzialność deklarując pisemnie bezpieczeństwo jego dalszej eksploatacji i zgodność przeprowadzenia badań z obwiązującymi normami.

Jest to norma mająca na celu zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzenia, chronić przed porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniami, promieniowaniem łuku spawalniczego oraz następstwami powyższych. Innymi słowy minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku podczas eksploatacji narzędzia jakim jest w tym przypadku spawarka.

Jest ona obligatoryjna w stosowaniu przez właścicieli sprzętu spawalniczego i nakłada obowiązek przeprowadzania badań okresowych nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

.

Sprzęt wykorzystywany do pomiarów

Profesjonalny i dedykowany do badania urządzeń spawalniczych miernik SONEL PAT-806 z akcesoriami.

pomiary

To właściciel sprzętu, firma czy osoba prywatna, odpowiada w pełni za stan sprzętu który powierza w użytkowanie. Innymi słowy, właściciel ponosi konsekwencje następstw, jakie to mogą być spowodowane eksploatacją wadliwych urządzeń nieposiadających aktualnych badań.

Np. podczas zewnętrznego audytu, klient końcowy wyrobu może zażądać wglądu do ewidencji badań sprzętu, aby mieć pewność co do warunków pracy ludzi którzy wykonują go na jego zlecenie. Może domagać się ich wykonania lub w skrajnych przypadkach nawet wycofać się z kontraktu, mając za podstawę nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad BHP.

Reasumując – jeżeli po przeglądzie wróci urządzenie które ma uszkodzone/spalone gniazdo prądowe, pękniętą kasetę szpuli, spalony zacisk masowy, wyeksploatowane elementy zespołu podającego drut czy z niesprawnym uchwytem spawalniczym, nie byłeś o tym poinformowany i nie wyraziłeś świadomie na to zgody, z dużą dozą prawdopodobieństwa możesz być pewny że przegląd nie był wykonany właściwie, rzetelnie a na pewno nie zgodnie z normą PN-EN 60974-4.

Comments are closed.