serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Zakres zgodnie z normą PN-EN 60974-4 Część 4: „Kontrola i badanie w eksploatacji” tj.:

 • kontrola wizualna obwodu zasilania, wtórnego, mechaniczna, osprzętu,
  • kontrola wizualna wtyczki i przewodu zasilającego, listew zaciskowych itp.
  • kontrola wizualna stanu gniazd i wtyczek prądowych oraz przewodów spawalniczych,
  • kontrola połączeń elektromechanicznych i sterowniczych ,
  • kontrola szczelności układu chłodzącego i poziomu płynu,
  • kontrola stanu obudowy, osłon i zabezpieczeń mechanicznych,
  • kontrola osprzętu tupu: uchwyt spawalniczy, przewód pośredni, masowy, zdalne sterowanie itp.
 • kontrola ciągłości przewodu ochronnego mierzona prądem 25A,
 • pomiary klasy izolacji przeciwporażeniowej w trzech punktach ISO 500V:
  • rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V) a obudową urządzenia (PE),
  • rezystancja pomiędzy obwodem wtórnym (spawania) a obudową (PE),
  • rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V) a obwodem wtórnym (spawania),
 • pomiar prądu upływu żyły PE,
 • pomiar prądów upływu obwodu pierwotnego,
 • pomiar prądów upływu obwodu wtórnego,
 • kontrola napięcia biegu jałowego (true RMS oraz PP),
 • testy funkcjonalne:
  • kontrola działania
  • kontrola urządzeń włączających/wyłączających,
  • kontrola układu obniżającego napięcie,
  • kontrola elektrozaworu gazu,
  • weryfikacja działania elementów sygnalizacyjnych i kontrolnych,
 • pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
 • dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
 • pomiary wykonywane profesjonalnymi przyrządami dedykowanym do urządzeń spawalniczych:

Sonel PAT86 oraz adapter PAT I-PE ,

 • aktualne świadectwo obowiązkowej  legalizacji przyrządów (w każdej chwili do wglądu klienta 24/7 poprzez stronę internetową),
 • aktualna książeczka SEP wraz z uprawnieniami dokonywania pomiarów (w każdej chwili do wglądu klienta 24/7 poprzez stronę internetową).

Comments are closed.