serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

REPERATOR – Przeglądy roczne

Jest to główny rodzaj przeglądów jaki wykonujemy. Jednocześnie szeroki zakres prac. Po części jest to spowodowane obowiązkowymi badaniami ochrony przeciwporażeniowej i ewentualnych walidacji sprzętu spawalniczego. Jednak coraz częściej zauważamy że klienci docenili wartość konserwacji sprzętu i związane z tym oszczędności. Lepiej raz do roku dokonać rzetelnego przeglądu urządzenia i jednorazowo wydać większą kwotę, za to mieć pewność że urządzenie nas nie zawiedzie w najmniej odpowiednim momencie.

Do wykonanej usługi obowiązkowo wykonywane są pomiary ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą PN-EN 60974-4 i opcjonalnie można wykonać kalibrację/walidację urządzenia zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 (dawniej: PN-EN 50504).

Okazuje się że jest to rozwiązanie tańsze w rocznym rozrachunku niż kilkukrotna naprawa w ciągu roku.

Nie ma dodatkowych kosztów postoju, transportu urządzenia do serwisu czy szybkiego załatwiania badań jakie nagle ktoś od nas wymaga. Naszym mottem jest:

…”widzimy się tylko raz w roku”…

w konkretnym celu: zlikwidowania ewentualnego problemu lub jego zapobieżeniu, dokonania kompleksowego przeglądu, badań i kalibracji/walidacji które to usługi pozwolą na bezawaryjną eksploatację urządzenia przez najbliższy rok oraz zabezpieczą użytkownika w niezbędne dokumenty pod kontrole i audyty. I tylko tyle…

Pozwala to na elastyczne planowanie postoju urządzeń na czas przeglądu a zapobiega nieplanowanym postojom i awariom.

Zakres takiego przeglądu jest bardzo szeroki i kompleksowy. Przedstawia się następująco:

Podajnik:

 • rozebranie/poskładanie obudowy,
 • mycie obudowy,
 • przedmuchanie wnętrza,
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza i zespołu podającego,
 • mycie zespołu napędowego,
 • diagnostyka wyeksploatowania elementów mechanicznych zespołu podającego – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu,
 • kontrola połączeń mechaniczno-prądowych,
 • kontrola układu podawania drutu,
 • kontrola układu podawania gazu osłonowego,
 • czyszczenie sitka zaworu elekromagnetycznego,
 • drobne naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów,

Źródło:

 • rozebranie/poskładanie obudowy,
 • mycie obudowy,
 • demontaż/montaż wentylatorów celem dokładnego wydmuchania bloku mocy, usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia optymalnego obiegu powietrza,
 • czyszczenie wentylatorów,
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza,
 • kontrola układów zabezpieczeń termicznych,
 • inspekcję połączeń prądowych i elektronicznych (gniazda prądowe, przewody i szyny prądowe) – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu,
 • kontrolę poprawności zadawania oraz stabilności parametrów spawalniczych w trybie obciążenia prądem znamionowym,
 • inspekcja przewodu pośredniego podajnik/źródło,
 • reset i optymalizacja oprogramowania (jeżeli dostępne),
 • drobne naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej – badanie urządzenia w eksploatacji zgodnie z normą PN-EN 60974-4,
 • kalibracja/walidacja źródła spawalniczego zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 (dawniej: PN-EN 50504),

Chłodnica:

 • rozebranie/poskładanie obudowy,
 • mycie obudowy,
 • przedmuchanie wnętrza,
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza,
 • czyszczenie promiennika/chłodnicy,
 • czyszczenie wentylatorów,
 • mycie zbiornika płynu,
 • otwarcie i czyszczenie korpusu pompy z zabrudzeń (jeżeli możliwe),
 • przepłukanie całego układu chłodzenia (chłodnica, przewód pośredni, podajnik),
 • wymiana płynu (indywidualna ilość do każdej maszyny, nie zawarty w cenie przeglądu),
 • kontrola szczelności – poprawności działania układu chłodzenia,
 • kontrola czujnika ciśnienia/przepływu cieczy/powietrza,
 • drobne naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów.

Comments are closed.