serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

REPERATOR – Przeglądy roczne

Jest to główny rodzaj przeglądów jaki wykonujemy. Jednocześnie szeroki zakres prac. Po części jest to spowodowane obowiązkowymi badaniami ochrony przeciwporażeniowej i ewentualnych walidacji sprzętu spawalniczego. Jednak coraz częściej zauważamy że klienci docenili wartość konserwacji sprzętu i związane z tym oszczędności. Lepiej raz do roku dokonać rzetelnego przeglądu urządzenia i jednorazowo wydać większą kwotę, za to mieć pewność że urządzenie nas nie zawiedzie w najmniej odpowiednim momencie.

Do wykonanej usługi obowiązkowo wykonywane są pomiary ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą PN-EN 60974-4 i opcjonalnie można wykonać walidację urządzenia zgodnie z normą PN-EN 50504.

Okazuje się że jest to rozwiązanie tańsze w rocznym rozrachunku niż kilkukrotna naprawa w ciągu roku.

Nie ma dodatkowych kosztów postoju, transportu urządzenia do serwisu czy szybkiego załatwiania badań jakie nagle ktoś od nas wymaga. Naszym mottem jest:

…”widzimy się tylko raz w roku”…

w konkretnym celu: zlikwidowania ewentualnego problemu lub jego zapobieżeniu, dokonania kompleksowego przeglądu, badań i walidacji które to usługi pozwolą na bezawaryjną eksploatację urządzenia przez najbliższy rok. I tylko tyle…

Pozwala to na elastyczne planowanie postoju urządzeń na czas przeglądu i zapobiega nieplanowanym postojom.

Podajnik

 • rozebranie/poskładanie obudowy
 • mycie obudowy
 • przedmuchanie wnętrza
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza i zespołu podającego
 • mycie zespołu napędowego
 • diagnostyka wyeksploatowania elementów mechanicznych zespołu podającego – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu
 • kontrola połączeń mechaniczno-prądowych
 • kontrola układu podawania drutu
 • kontrola układu podawania gazu osłonowego
 • czyszczenie sitka zaworu elekromagnetycznego
 • drobne naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów

Źródło

 • rozebranie/poskładanie obudowy
 • mycie obudowy
 • demontaż/montaż wentylatorów celem dokładnego wydmuchania bloku mocy, usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia optymalnego obiegu powietrza
 • czyszczenie wentylatorów
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza
 • kontrola układów zabezpieczeń termicznych
 • inspekcję połączeń prądowych i elektronicznych (gniazda prądowe, przewody i szyny prądowe) – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu
 • kontrolę poprawności zadawania oraz stabilności parametrów spawalniczych w trybie obciążenia prądem znamionowym
 • inspekcja przewodu pośredniego podajnik/źródło
 • reset i optymalizacja oprogramowania (jeżeli dostępne)
 • drobne naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej – badanie urządzenia w eksploatacji zgodnie z normą PN-EN 60974-4
 • walidacja/kalibracją źródła spawalniczego zgodnie z normą PN-EN 50504

Chłodnica

 • rozebranie/poskładanie obudowy
 • mycie obudowy
 • przedmuchanie wnętrza
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza
 • czyszczenie promiennika/chłodnicy
 • czyszczenie wentylatorów
 • mycie zbiornika płynu
 • otwarcie i czyszczenie korpusu pompy z zabrudzeń (jeżeli możliwe)
 • przepłukanie całego układu chłodzenia (chłodnica, przewód pośredni, podajnik)
 • wymiana płynu (indywidualna ilość do każdej maszyny, nie zawarty w cenie przeglądu)
 • kontrola szczelności – poprawności działania układu chłodzenia
 • kontrola czujnika ciśnienia/przepływu cieczy/powietrza
 • drobne naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów

Comments are closed.