serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Certyfikat szkolenia z normy PN-EN 50504 EWM

W związku z obowiązującymi przepisami, normami oraz aby świadczyć profesjonalną, fachową i kompleksową obsługę naszych klientów, dysponujemy odpowiednim i profesjonalnym sprzętem do walidacji oraz kalibracji źródeł spawalniczych, renomowanego producenta EWM AG.

Norma ISO 3834 ”Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”, stosowana indywidualnie lub wraz z normą ISO-9001, nakłada konieczność stosowania/dokonywania walidacji procesów jak i urządzeń spawalniczych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, możemy zaoferować Państwu usługę kalibracji źródeł spawalniczych zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 (dawniej PN-EN 50504) gwarantującą prawidłową realizację zadanych parametrów spawalniczych przez źródło i ich kontrolę oraz zgodność z instrukcją spawalniczą WPS.

 

Urządzenia wykorzystywane do walidacji

Certyfikat szkolenia z normy PN-EN-IEC 60974-14 EWM

Do wszystkich przyrządów posiadamy deklaracje zgodności CE oraz corocznie odnawiane certyfikaty legalizacji/kalibracji sprzętu, poświadczające o pełnej sprawności i dokładności sprzętu pomiarowego którym przeprowadzamy badania urządzeń spawalniczych.

Personel obsługujący przyrządy dysponuje uprawnieniami eksploatacyjnymi SEP kategorii „E” do wykonywania pomiarów urządzeń oraz zaświadczeniami producentów EWM AG i Sonel S.A. o odbytych szkoleniach w siedzibach producentów,  z zakresu wykonywania kalibracji/walidacji i pomiarów bezpieczeństwa w eksploatacji urządzeń do spawania łukowego (do wglądu w zakładce: Certyfikaty i Szkolenia).

Comments are closed.