serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Certyfikat szkolenia z normy PN-EN 50504 EWM

W związku z obowiązującymi przepisami, normami oraz  aby  świadczyć fachową i kompleksową obsługę naszych klientów, dysponujemy odpowiednim, profesjonalnym sprzętem do walidacji oraz kalibracji źródeł spawalniczych, renomowanego producenta EWM AG.

Norma ISO 3834 ”Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”, stosowana indywidualnie lub wraz z normą ISO-9001, nakłada konieczność stosowania/dokonywania walidacji procesów jak i urządzeń spawalniczych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, możemy zaoferować Państwu usługę kalibracji źródeł spawalniczych zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 (dawniej PN-EN 50504) gwarantującą prawidłową realizację zadanych parametrów spawalniczych przez źródło i ich kontrolę oraz zgodność z instrukcją spawalniczą WPS.

 

Urządzenia wykorzystywane do walidacji

Certyfikat szkolenia z normy PN-EN-IEC 60974-14 EWM

Do wszystkich przyrządów posiadamy deklaracje zgodności CE oraz corocznie odnawiane certyfikaty legalizacji/kalibracji sprzętu, poświadczające o pełnej sprawności i dokładności sprzętu pomiarowego.

Personel obsługujący przyrządy dysponuje uprawnieniami eksploatacyjnymi SEP kategorii „E” do wykonywania pomiarów urządzeń oraz zaświadczeniami producentów EWM AG i Sonel S.A. o odbytych szkoleniach w siedzibach producentów,  z zakresu wykonywania kalibracji/walidacji i pomiarów bezpieczeństwa w eksploatacji urządzeń do spawania łukowego (do wglądu w zakładce: Certyfikaty i Szkolenia).

Comments are closed.