serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Zakres kalibracji/walidacji zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 w klasie standardowej tj.:

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, protokół na którym pracujemy zapewnia przeprowadzenie jednocześnie kalibracji i walidacji na jednym arkuszu, co zapewnia pełną zgodność z aktualną normą PN-EN-IEC 60974-14 oraz zgodność z wycofywaną normą PN-EN 50504.

Jednoczenie na tym samym protokole przeprowadzana jest kalibracja i walidacja źródła, oraz z obowiązkowy pomiar prędkości podawania drutu i przepływu gazu osłonowego (jeżeli takowa kontrola przepływu gazu osłonowego w podajniku występuje).

Co więcej, na jednym protokole istnieje możliwość zbadania źródła z podwójnym podajnikiem, czyli podczas jednego badania dwa razy przeprowadzić kontrolę prędkości podawania drutu i dwa razy przeprowadzić kontrolę podawania gazu osłonowego, i to wszystko klient otrzymuje na jednym protokole!

Aby jeszcze bardziej dopasować się do potrzeb klienta a jednocześnie pozostać w pełni zgodnym z normą PN-EN-IEC 60974-14, istnieje możliwość przeprowadzenia kalibracji/walidacji na ściśle określonych parametrach (zindywidualizowanych) przez klienta. Innymi słowy jeżeli klient sobie życzy, to wybrane parametry:

 • prąd źródła [A],
 • prędkość podawania drutu [m/min]                   – (podajnik pierwszy i/lub drugi),
 • ilość podawanego gazu osłonowego [l/min]    – (podajnik pierwszy i/lub drugi),

mogą być określone/podane przez klienta (w trzech punktach/wartościach), tak aby precyzyjnie zbadać zakres pracy źródła/podajnika który jest faktycznie wykorzystywany podczas produkcji.

Kalibracja/walidacja przebiega w następujących krokach:

 • odczyt danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
 • pomiar napięcia zasilania,
 • pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia),
 • 5-10 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
 • zadanie i odczytanie prądów i napięć:
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych walidatorem,
  • wyświetlonych przez mierniki spawarki,
 • odczytanych zostaje 20 punktów pomiarowych dla 10-iu różnych zakresów prądów i napięć,
 • zadanie i pomiar prędkości podawania drutu (dotyczy urządzeń z podajnikiem drutu MIG/MAG, TIG):
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości obrotowej,
  • wyświetlonych przez spawarkę,
 • odczytanych zostaje 10 punktów pomiarowych dla 5-iu różnych zakresów prędkości podawania,
 • zadanie i odczytanie przepływu gazu osłonowego:
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych miernikiem przepływu,
  • wyświetlonych przez mierniki spawarki,
 • odczytanych zostaje 20 punktów pomiarowych dla 10-iu różnych zakresów podawania gazu,
 • ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość),
 • wyniki na bieżąco są przeliczane przez arkusz kalkulacyjny i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu,
 • pomiary zostają potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
 • dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
 • aktualne świadectwo obowiązkowej  legalizacji przyrządów (w każdej chwili do wglądu klienta 24/7 poprzez stronę internetową).

Pomiary wykonywane są profesjonalnymi przyrządami dedykowanymi do urządzeń spawalniczych:

EWM AG: LS 600A, KLE 2, Testo 470 oraz Red-y Compact Meter GCM.

Comments are closed.