serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Zakres kalibracji/walidacji zgodnie z normą PN-EN-IEC 60974-14 w klasie standardowej tj.:

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, protokół na którym pracujemy zapewnia przeprowadzenie jednocześnie kalibracji i walidacji na jednym arkuszu, co zapewnia pełną zgodność z aktualną normą PN-EN-IEC 60974-14 oraz zgodność z wycofywaną normą PN-EN 50504.

Jednoczenie na tym samym protokole przeprowadzana jest kalibracja i walidacja źródła oraz prędkości podawania drutu oraz przepływu gazu osłonowego (jeżeli takowa kontrola przepływu gazu osłonowego w podajniku występuje).

Co więcej, istnieje możliwość zbadania źródła z podwójnym podajnikiem, czyli podczas jednego badania przeprowadzić kontrolę prędkości podawania drutu i kontrolę przepływu gazu osłonowego na obu podajnikach, i to wszystko na jednym protokole!

Aby jeszcze bardziej dopasować się do potrzeb klienta a jednocześnie pozostać w pełni zgodnym z normą PN-EN-IEC 60974-14, istnieje możliwość przeprowadzenia kalibracji/walidacji na ściśle określonych – zindywidualizowanych parametrach przez klienta. Innymi słowy jeżeli klient sobie życzy, to parametry takie jak:

 • prąd źródła [A],
 • prędkość podawania drutu [m/min]                         – (podajnik pierwszy i/lub drugi),
 • przepływ podawanego gazu osłonowego [l/min]    – (podajnik pierwszy i/lub drugi),

mogą być określone i podane przez klienta (w trzech punktach/wartościach), tak aby precyzyjnie zbadać zakres pracy źródła/podajnika który jest realnie wykorzystywany podczas produkcji.

Kalibracja/walidacja przebiega w następujących krokach:

1. odczyt danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
2. pomiar napięcia zasilania,
3. pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia, warunków badania),
4. 5-10 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
5. zadanie i odczytanie prądów i napięć:

 • zadanych na panelu urządzenia,
 • rzeczywistych zmierzonych walidatorem,
 • wyświetlonych przez mierniki spawarki,

*- odczytanych zostaje 20 punktów pomiarowych dla 5-iu różnych zakresów prądów i napięć,

6. zadanie i pomiar prędkości podawania drutu (dotyczy urządzeń z podajnikiem drutu MIG/MAG, TIG):

 • zadanych na panelu urządzenia,
 • rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości obrotowej,
 • wyświetlonych przez spawarkę,

*- odczytanych zostaje 10 punktów pomiarowych dla 5-iu różnych zakresów prędkości podawania,

7. zadanie i odczytanie przepływu gazu osłonowego:

 • zadanych na panelu urządzenia,
 • rzeczywistych zmierzonych miernikiem przepływu,
 • wyświetlonych przez mierniki spawarki,

*- odczytanych zostaje 10 punktów pomiarowych dla 5-iu różnych zakresów podawania gazu,

8. ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość).

Wyniki na bieżąco są przeliczane przez arkusz kalkulacyjny i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu.
Pomiary zostają potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu.
Pełna dokumentacja i wyniki badań/pomiarów są archiwizowane aby w każdej chwili móc je udostępnić.
Aktualne świadectwo obowiązkowej  legalizacji przyrządów (w każdej chwili do wglądu klienta 24/7 poprzez stronę internetową).

Pomiary wykonywane są profesjonalnymi przyrządami dedykowanymi do urządzeń spawalniczych:

EWM AG: LS 600A, KLE 2, Testo 470 oraz Red-y Compact Meter GCM.

Comments are closed.