serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

Zakres walidacji zgodnie z normą PN-EN 50504 w klasie standardowej tj.:

 • odczyt danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
 • 5-10 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
 • pomiar napięcia zasilania,
 • pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia),
 • pomiar napięcia biegu jałowego spawarki (U0),
 • odczytanie prądów i napięć:
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych walidatorem,
  • wyświetlonych przez spawarkę,
 • odczytanych zostaje 20 punktów pomiarowych dla różnych zakresów prądów i napięć,
 • pomiar prędkości podawania drutu (dotyczy urządzeń MIG/MAG):
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości obrotowej,
  • wyświetlonych przez spawarkę,
 • odczytanych zostaje 5 punktów pomiarowych dla różnych zakresów prędkości podawania,
 • ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość),
 • wyniki na bieżąco są przeliczane przez arkusz kalkulacyjny i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu,
 • pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
 • dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
 • aktualne świadectwo obowiązkowej  legalizacji przyrządów (w każdej chwili do wglądu klienta).
 • pomiary wykonywane są profesjonalnym przyrządami dedykowanymi do urządzeń spawalniczych:

EWM AG: LS 600A, KLE 2 oraz Testo 470.

Comments are closed.