serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

REPERATOR – Remonty kapitalne

Remont kapitalny tyczy się zazwyczaj urządzeń które to od dłuższego czasu nie były serwisowane. Polega on na pełnej diagnostyce i usunięciu wszelkich stwierdzonych usterek i wad oraz dążeniu do przywrócenia stanu urządzenia do jak najbardziej fabrycznego. Do wykonanej usługi obowiązkowo wykonywane są pomiary ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą PN-EN 60974-4 i opcjonalnie można wykonać walidację urządzenia zgodnie z normą PN-EN IEC 60974-14 (dawniej PN-EN 50504), co daje 100% pewność pełnej sprawności urządzenia – badania ważne są przez rok.

Zakres takiego remontu jest bardzo szeroki i kompleksowy:

Podajnik

 • rozebranie/poskładanie obudowy
 • mycie obudowy
 • przedmuchanie wnętrza
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza i zespołu podającego
 • mycie zespołu napędowego
 • diagnostyka wyeksploatowania elementów mechanicznych zespołu podającego – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu
 • kontrola połączeń mechaniczno-prądowych
 • kontrola układu podawania drutu
 • kontrola układu podawania gazu osłonowego
 • czyszczenie sitka zaworu elekromagnetycznego
 • naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów

Źródło

 • rozebranie/poskładanie obudowy
 • mycie obudowy
 • demontaż/montaż wentylatorów celem dokładnego wydmuchania bloku mocy, usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia optymalnego obiegu powietrza
 • czyszczenie wentylatorów
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza
 • kontrola układów zabezpieczeń termicznych
 • inspekcję połączeń prądowych i elektronicznych (gniazda prądowe, przewody i szyny prądowe) – ewentualna wymiana po akceptacji przedstawionego kosztorysu
 • kontrolę poprawności zadawania oraz stabilności parametrów spawalniczych w trybie obciążenia prądem znamionowym
 • inspekcja przewodu pośredniego podajnik/źródło
 • reset i optymalizacja oprogramowania (jeżeli dostępne)
 • naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów

Chłodnica

 • rozebranie/poskładanie obudowy
 • mycie obudowy
 • przedmuchanie wnętrza
 • czyszczenie pędzlem zanieczyszczeń wnętrza
 • czyszczenie promiennika/chłodnicy
 • czyszczenie wentylatorów
 • mycie zbiornika płynu
 • otwarcie i czyszczenie korpusu pompy z zabrudzeń (jeżeli możliwe)
 • przepłukanie całego układu chłodzenia (chłodnica, przewód pośredni, podajnik)
 • wymiana płynu (indywidualna ilość do każdej maszyny, nie zawarty w cenie przeglądu)
 • kontrola szczelności – poprawności działania układu chłodzenia
 • kontrola czujnika ciśnienia/przepływu cieczy/powietrza
 • naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów

Comments are closed.